Wstępna klasyfikacja semestralna

Informujemy, że prognoza ocen semestralnych ze wszystkich przedmiotów dla uczniów szkół WSERO odbywa się do dnia 14 grudnia 2018.

Dodaj komentarz