Wstępna klasyfikacja końcoworoczna

Informujemy, że prognoza ocen końcowych ze wszystkich przedmiotów dla uczniów szkół WSERO odbywa się do dnia 13 maja 2019.

Dodaj komentarz