Podsumowanie Konkursu Wymowy Angielskiej 2019

W czwartek 16 maja gościliśmy w naszej szkole, już po raz szesnasty, finalistów Wojewódzkiego Konkursu Wymowy Angielskiej. Uczestnicy, reprezentujący szkoły z Opola i nie tylko, po raz kolejny zdumieli nas wysokim poziomem językowym i artystycznym swoich występów. 
Profesjonalne Jury w osobach dra Tomasza Lebeckiego z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego oraz mgra Rafała Włodarczyka z PLO V i MODN miało znowu twardy orzech do zgryzienia przy wyłanianiu zwycięzców. Moim zdaniem zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, ale z kronikarskiego obowiązku informuję, że pierwsze miejsce zajął Dawid Bac z Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. Nas reprezentował w tym roku, i czynił to godnie, Olaf Brzozowski z klasy VIII.
Organizatorem Konkursu było Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego, czyli organ prowadzący naszych szkół, a zmaganiom uczestników bacznie przyglądał się Pan Prezes stowarzyszenia – prof. Marek Grochalski. Jak co roku patronatem swym objął nas Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, a nagrody ufundowały wydawnictwa Macmillan i Oxford University Press.
Wszystkim uczestnikom oraz ich nauczycielom prowadzącym serdecznie gratuluję dziękuję i zapraszam w przyszłym roku.

Andrzej Kowalczyk

Dodaj komentarz