Co nas wyróżnia?

Co warto wiedzieć o Społecznej Językowej Szkole Podstawowej?

 • klasy maksymalnie 15–osobowe – gwarantuje to indywidualne podejście do ucznia
 • skutecznie z bardzo dobrymi wynikami przygotowujemy do egzaminów końcowych (bazujemy na doświadczeniu egzaminów gimnazjalnych)
 • planujemy naszym uczniom dużą ilość godzin języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego i angielskiego – 10h tygodniowo, aby jakiekolwiek korepetycje były zbędne
 • wprowadzamy dodatkowe języki do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki
 • uczymy wybranych przedmiotów w języku angielskim, aby nasi uczniowie mieli jeszcze większość styczność z językiem obcym
 • prowadzimy rozszerzone zajęcia z informatyki w oparciu o dwie nowoczesne klimatyzowane pracownie komputerowe – uczymy najnowszych technologii
 • szkoła posiada teren zielony z specjalnie zaprojektowanym miejscem do realizacji zajęć na świeżym powietrzu
 • udostępniamy darmowe podręczniki dla naszych uczniów zgodnie z zasadami ustalonymi przez MEN
 • posiadamy doświadczoną kadrę pedagogiczną (w tym pracownicy naukowi opolskich uczelni) – u nas to nauczyciel jest dla ucznia, a nie odwrotnie
 • wdrażamy dla uczniów najnowsze technologie, w tym: platformę e-learningową
 • prowadzimy indywidualne zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi – poszukujemy dla nich konkursów w których mogliby zająć wysokie lokaty
 • organizujemy zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających przejściowe trudności w nauce
 • przyznajemy stypendia za wyniki w nauce
 • jesteśmy Szkołą Sukcesu
 • działają u nas liczne koła przedmiotowe: informatyczne, matematyczne, językowe oraz artystyczne: wokalne, plastyczne
 • organizujemy warsztaty językowe, psychologiczne, w szkole planowanych jest wiele eventów
 • posiadamy szkolną stołówkę oraz sklepik
 • zapewniamy opiekę psychologiczną
 • posiadamy własny gabinet pielęgniarski
 • działa u nas szkolny radiowęzeł
 • udostępniamy Wi-Fi
 • w naszej szkole nie ma dzwonków 🙂

Stawiamy na indywidualność ucznia, nie zabijamy osobowości!  Potrafimy odkrywać talenty!