Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 1-3:

40 godzin lekcyjnych (8.00 – 15.15/15.30), w tym:

 • zajęcia z wychowawcą – edukacja: polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, plastyczna, muzyczna, społeczna, techniczna oraz czas na posiłki, spacery, sprawy wychowawcze
 • język angielski: 6 godzin
 • zajęcia komputerowe: 2 godziny
 • zajęcia ruchowe: 3 – 4 godziny, w tym: wf, piłka nożna, tańce
 • religia/etyka: 1 godzina
 • zajęcia rozwijające  –  zajęcia plastyczne, szachy, łamigłówki matematyczne, teatr, gry i zabawy logiczne, zajęcia programowe i inne atrakcyjne formy rozwijania zainteresowań
 • w klasie trzeciej: wprowadzany jest drugi język obcy niemiecki lub hiszpański – 2 godziny
 • zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb

OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 4-6:

40 godzin lekcyjnych (8.00 – 15.30), w tym:

 • język polski: 5 – 6  godzin
 • język angielski: 6 godzin
 • język niemiecki/hiszpański: 4 godziny
 • matematyka: 5 godzin
 • przyroda: 3 godziny
 • geografia: 2 godziny (od kl. V)
 • biologia: 2 godziny (od kl. V)
 • historia: 2 godziny
 • informatyka: 2 godziny
 • plastyka: 2 godziny
 • muzyka: 2 godziny
 • zajęcia techniczne: 1 godzina (w tym: wychowanie komunikacyjne, technologia informacyjno–komunikacyjna, pismo i rysunek techniczny)
 • lekcja wychowawcza: 1 godzina
 • wf:  (w tym zajęcia na sali gimnastycznej, na stadionie lekkoatletycznym, na  lodowisku) – 2 + 2 godziny
 • religia/etyka: 1 godzina
 • zajęcia rozwijające: np.: taniec, astronomia, kółka przedmiotowe, formy literackie, malarstwo, studio piosenki  i  inne ośrodki rozwijania zainteresowań
 • zajęcia wyrównawcze, zajęcia dla uczniów uzdolnionych – wg potrzeb

OFERTA EDUKACYJNA W KLASACH 7-8

40 godzin lekcyjnych (8.00-15.30)

 • język polski: 5 godzin
 • język angielski: 6 godzin
 • język niemiecki/hiszpański: 6 godzin
 • muzyka: 1 godzina (kl. VII)
 • plastyka: 1 godzina (kl. VII)
 • historia: 2 godziny
 • wiedza o społeczeństwie: 2 godziny (kl. VII)
 • geografia: 2 godziny
 • biologia: 2 godziny
 • chemia: 2 godziny
 • fizyka: 2 godziny
 • matematyka: 2 godziny
 • informatyka: 2 godziny
 • wychowanie fizyczne: 2 godziny
 • edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina (kl. VIII)
 • zajęcia rozwijające: kółka przedmiotowe, malarstwo, informatyka i inne środki rozwijania zainteresowań