Informacje o nas

Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa istnieje od 2017 roku, powstała w wyniku przekształcenia Społecznego Językowego Gimnazjum WSERO istniejącego od roku 2002. Szkoła posiada uprawnienia szkół publicznych. Szkoła nawiązuje do najlepszych tradycji Gimnazjum WSERO, wyrażających się m. in. wysokimi wynikami na egzaminie gimnazjalnym, plasującymi nasze Gimnazjum w czołówce najlepszych gimnazjów miasta Opola i województwa opolskiego.

Szkoła stawia sobie trzy główne cele:

Pierwszy – to przygotowanie uczniów do egzaminu końcowego pod kątem wszystkich wymaganych w tym względzie umiejętności. Doświadczenia zdobyte w ramach egzaminu gimnazjalnego pokazują, że jesteśmy w tym względzie profesjonalistami. 

Drugi – przygotowanie uczniów i w przyszłości absolwentów szkoły do nauki w Liceum Ogólnokształcącym oraz w innego rodzaju szkołach ponadpodstawowych. Zapewniamy, że nasi absolwenci uzyskają zarówno wiedzę, jak i umiejętności pomocne w zdobywaniu wiedzy na dalszym etapie kształcenia w Liceum pod kątem egzaminu maturalnego. Kadra Szkoły to również kadra naszego Liceum Einsteina.

Trzeci – to intensywna nauka języków obcych. Nauczamy obowiązkowo dwóch języków: (j. angielski, j. niemiecki lub j. hiszpański w wymiarze po sześć godzin w tygodniu), ponadto uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z języka francuskiego i hiszpańskiego (zajęcia dodatkowe). Celem edukacji językowej jest, z jednej strony płynne opanowanie dwóch języków obcych w mowie i piśmie, a także przygotowanie do biegłej znajomości języków na kolejnych etapach kształcenia. O dotychczasowej znajomości języków obcych przez uczniów naszego Gimnazjum może świadczyć fakt, że trzecioklasiści uzyskują bardzo wysoką punktację pisząc próbną maturę z języków obcych (80 – 90% punktacji).

Ponadto należy podkreślić, że nauka w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej WSERO odbywa się w komfortowych warunkach. Klasy liczą od 15 uczniów, co umożliwia indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem. Nauczyciele bardzo szybko rozpoznają możliwości uczniów w klasie, dzięki czemu wiedzą jak pracować z uczniem bardzo zdolnym ale również z takim, który z danego przedmiotu ma pewne trudności. Mała liczebność klasy zapewnia szybką integrację uczniów, w tym względzie uczymy pracy zespołowej. Uczniowie Szkoły Podstawowej angażują się w różne akcje społeczne, w tym wolontariat. Tradycją Szkoły jest to, że opiekę nad klasami sprawują uczniowie danej klasy naszego Liceum. Nauka w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej WSERO jest odpłatna, sądzimy jednak, że czesne – to swego rodzaju inwestycja edukacyjna, która zawsze przynosi pożytek.

Dyrektor  Dr Grzegorz Balawajder