Opłaty

Opłaty – numer konta szkoły

  • Wpisowe – 300 zł (za każdy kolejny rok nauki: 100 zł)
  • Miesięczne czesne – 410 zł (IX-VI) – Okres wakacji wolny od opłat!

W naszej szkole wysokość czesnego ustalają Rodzice.

Operacje bankowe prosimy kierować na nowy rachunek bankowy:

BNP PARIBAS 75 1750 0012 0000 0000 3533 0518