Stypendia naukowe

Aktualizacja odbędzie się po zakończeniu I semestru nauki i przyznaniu stypendiów.