WSERO

Organem prowadzącym Społeczną Językową Szkołę Podstawową WSERO jest Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego.

Zapraszamy na stronę www WSERO: www.wsero.opole.pl