Wymagane dokumenty

Klasy I – V

1/ Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy Szkoły Podstawowej (za wyjątkiem kandydatów do pierwszej klasy)

2/ 3 zdjęcia

3/ Karta zdrowia

4/ Podanie dla klas: I-V – pobierz lub zarejestruj się on-line: System e-rekrutacja

Klasy VI – VIII  

1/ Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy Szkoły Podstawowej

2/ 3 zdjęcia

3/ Karta zdrowia

4/ Podanie dla klas: VI-VIII – pobierz lub zarejestruj się on-line: System e-rekrutacja